Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ARiP Zamek Sp. z o.o. uchwałą z dn. 01.07. br. w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej odwołała ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Latoszek, Panią Alicję Rozalię Kijek, Pana Piotra Bogumiła Wysockiego. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pani Paulina Golus, Pani Roma Trawczyńska i Pan Marcin Jan Brzeziński.

 
Odwołanym członkom Rady Nadzorczej dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz Spółki.
 
Nowopowołanym członkom gratuluję i życzę owocnej współpracy.
 
Prezes Zarządu 
Paweł Gostyński