Poleć nas swoim znajomym i odbierz za każde skuteczne polecenie bezpłatną dietę.

Akcja promocyjna polega na polecaniu przez Klientów korzystających w danym czasie z usług Cateringu Dietetycznego świadczonych przez ARiP „Zamek” Sp. z o.o. w Gostyninie innym osobom, które następnie zawrą umowę na świadczenie usług. W przypadku spełnienia przez poleconą osobę określonych warunków uzyska następującą nagrodę:

Zawarcie nowej umowy na abonament tygodniowy = 1 darmowy dzień,
Zawarcie nowej umowy na abonament dwutygodniowy = 2 darmowe dni,
Zawarcie nowej umowy na abonament miesięczny = 3 darmowe dni,
Zawarcie nowej umowy na abonament dwumiesięczny = 5 darmowych dni.


Warunki promocji:

 1. Polecający zgłasza poprzez e-mail wysłany na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osobę, której poleciła nasze usługi. Polecona osoba musi być nowym klientem, który nigdy wcześniej nie korzystał z usług Cateringu Dietetycznego świadczonego przez ARiP „Zamek” Sp. z o.o. w Gostyninie. Adres dostawy musi być adresem innym niż adres Polecającego.
 2. Osoba polecona w trakcie zawierania umowy musi wskazać Polecającego i opłacić w całości należność .
 3. Osoba polecająca otrzyma wiadomość e-mail lub sms o przyznaniu dodatkowej diety.  

Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 20.10.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu informacji na stronie internetowej:  www.facebook.com/zamekgostyninski o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Akcji promocyjnej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej oraz Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez administratora, w tym prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie Organizator informuje, że udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych stanowi warunek wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i jest niezbędne do realizacji Akcji promocyjnej.
 5. Ponadto, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 6. Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Akcji promocyjnej.
 7. Podane przez Uczestnika dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych Organizatorowi przez Uczestnika.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Uczestnika lub Klienta na skutek błędnej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nadużyć ze strony Uczestnika lub Klienta lub prób obejścia Regulaminu, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika lub Klienta z uczestnictwa w Akcji promocyjnej przesyłając mu stosowne zawiadomienie.
 4. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia związane z prowadzoną Akcją, należy kierować na adres Organizatora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a zgłaszający zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia za pomocą wiadomości zwrotnej w formie e-mail, lub na piśmie.